• Redsun Capital ("Redsun") là một tập đoàn đầu tư tư nhân và tư vấn, làm cầu nối giữa các dòng vốn đầu tư và phương thức kinh doanh quốc tế vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Tầm nhìn của người sáng lập là xây dựng một công ty liêm chính trong kinh doanh, đặt lợi ích của khách hàng lên ưu tiên hàng đầu và liên tục hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả nhân viên, khách hàng, cổ đông, cộng đồng doanh nghiệp có liên quan và xã hội nói chung.

 

VIỆT NAM: CON RỒNG CHÂU Á

331.698

Diện tích (km2)

3.260

Chiều dài bờ biển (km)

99,494

Dân số (triệu người)

33,7

Độ tuổi trung bình

435,59

GDP (tỷ đô la Mỹ)

97,29

Tỷ lệ biết chữ (%)

* Số liệu từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng thế giới đến ngày 31/12/2022