Redsun mong muốn trở thành cố vấn đáng tin cậy và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp lời khuyên tốt nhất và thực hiện xuất sắc các giao dịch xuyên biên giới phức tạp nhất tại Việt Nam. Khi thích hợp, chúng tôi cũng cam kết thực hiện chiến lược đồng đầu tư với khách hàng. Các dịch vụ tư vấn tài chính của Redsun bao gồm: (i) mua bán và sáp nhập xuyên biên giới; (ii) tái cấu trúc doanh nghiệp; (iii) Cổ phần hóa DNNN; và (iv) phát hành riêng lẻ.

CÁC MẢNG CHÍNH
NĂNG LƯỢNG
NĂNG LƯỢNG

BẤT ĐỘNG SẢN
BẤT ĐỘNG SẢN
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
CƠ SỞ HẠ TẦNG
CƠ SỞ HẠ TẦNG
CÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP
BÁN LẺ & HÀNG TIÊU DÙNG
BÁN LẺ & HÀNG TIÊU DÙNG

KHÁCH HÀNG

  • Các công ty quốc tế lớn ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương; và
  • Các tập đoàn / công ty lớn trong nước.