Jason Nguyễn

Jason Nguyễn

Phó Giám đốc

Vận hành

  • Nhà phát triển kinh doanh quốc tế và công nghệ xuất sắc với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý.
  • Đã mở rộng hoạt động kinh doanh API của Công nghệ sinh học Nanogen để tiếp cận các thị trường mới nổi, bao gồm Campuchia, Bangladesh, Myanmar, Đông Âu và Nam Mỹ.
  • Đã triển khai Giải pháp Doanh nghiệp của Microsoft trong hơn 5 năm tại Hoa Kỳ với tư cách là Quản trị viên CNTT Cấp cao để giải quyết nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau, bao gồm cả các mạng có tính khả dụng cao; lưu trữ cấp doanh nghiệp dự phòng; và các giải pháp truyền thông tùy chỉnh như hệ thống VoIP nội bộ.
  • Đã phối hợp thiết kế và triển khai các giải pháp trung tâm dữ liệu nội bộ cho khách hàng với tối đa 500 nhân viên làm việc trong môi trường nhóm phân tán.
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Hệ thống Thông tin Quản lý) từ Đại học Bang San Jose.