Redsun cố gắng tạo ra giá trị bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển, nơi những hiểu biết chiến lược về thị trường Việt Nam, các mối quan hệ toàn cầu, hỗ trợ về vốn và điều hành doanh nghiệp có thể thúc đẩy để khai thác tiềm năng tối đa của công ty. Chiến lược đầu tư của chúng tôi liên quan đến ba loại giao dịch chính:

  • Tình huống Đặc biệt - có thể liên quan đến các khoản đầu tư vốn và quan hệ đối tác, nơi chúng tôi sẽ sử dụng chuyên môn trong lĩnh vực của mình và các mối quan hệ toàn cầu để tạo ra các doanh nghiệp độc đáo và phát triển nhanh;
  • Xoay vòng - nơi chúng tôi tái cấu trúc và chuyển đổi công ty với sự tham gia chặt chẽ của các chuyên gia trong ngành của chúng tôi;
  • Mở rộng - nơi chúng tôi hỗ trợ mở rộng kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các công ty có thị phần thống trị, có thương hiệu mạnh và đội ngũ quản lý có năng lực.
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG
NĂNG LƯỢNG
BẤT ĐỘNG SẢN
BẤT ĐỘNG SẢN

Năng lượng

  • Đầu tư 100% cổ phần của dự án gió 30MW vào năm 2019 (chi phí phát triển ~ 50 đô la Mỹ).
  • Đang cân nhắc đầu tư vào danh mục các dự án điện mặt trời và điện gió đang phát triển hoặc đã vận hành với tổng công suất lên đến hơn 10GW.

Bất động sản

  • Hợp tác đầu tư và phát triển một dự án bất động sản đô thị lớn khoảng 563 ha cách TP.HCM 50km về phía Nam (chi phí phát triển đất ước tính ~ 1 tỷ USD).
  • Tích cực nghiên cứu đầu tư danh mục các cơ hội bất động sản thị trường hấp dẫn tại hoặc gần Hà Nội & TP.HCM (8-10 dự án với chi phí phát triển kết hợp ước tính > 5 tỷ đô la Mỹ).