Được thành lập bởi đội ngũ các nhà kinh doanh và chuyên gia tư vấn đầu tư dày dạn kinh nghiệm kinh doanh quốc tế và Việt Nam, Redsun tập trung trở thành một tổ chức chuyên trách đầu tư ở Việt Nam dựa trên cam kết về chất lượng

 

Hunt Macnguyen

Hunt Macnguyen

Đồng sáng lập

Tổng Giám đốc

Dean Nguyễn

Dean Nguyễn

Đồng sáng lập

Giám đốc tài chính

Dân Đỗ

Dân Đỗ

Cộng sự, Pháp lý
Phúc Đặng

Phúc Đặng

Cộng sự
Jason Nguyễn

Jason Nguyễn

Phó Giám đốc

Vận hành

Ken Ango

Ken Ango

Cố vấn